O FIRMIE

FIRMA ”SZPONAR” Kompleksowe Usługi Budowlane – Edward Szponar działa na rynku w branży budowlanej od 1992 roku. Nazwa firmy pochodzi od nazwiska jej właściciela.

W zakres naszej działalności wchodzą następujące usługi:

 • generalne wykonawstwo obiektów budowlanych we wszystkich branżach,
 • budowa hal o konstrukcji stalowej lub w technologii tradycyjnej,
 • remonty, adaptacje, modernizacje obiektów budowlanych,
 • roboty termomodernizacyjne budynków wraz z robotami towarzyszącymi,
 • roboty wykończeniowe w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych,
 • budowa domów jedno lub wielorodzinnych

Powyższe prace wykonywane są według najnowszych technologii, zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego.

budowa domów szczecin

Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, która sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją prac zgodnie ze prawem budowlanym, posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budów i robót oraz wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budynków oraz innych budowli, jak również przygotowania produkcji.

Bezpośrednio roboty realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników, w większości są to pracownicy z wieloletnim stażem pracy w budownictwie, ponadto z firmą współpracują wyspecjalizowane brygady. Przy realizacji prac specjalistycznych, korzystamy z usług podwykonawców będących profesjonalistami w danej branży. Ponadto dysponujemy odpowiednią bazą sprzętową, wyposażoną w profesjonalne maszyny, urządzenia i elektronarzędzia.

Firma ”SZPONAR” posiada duże doświadczenie wynikające z wieloletniej działalności na rynku budowlanym, realizując miedzy innymi zadania na rynku Zamówień publicznych. Doświadczenie nasze zostało nabyte w wyniku świadczenia usług przy zastosowaniu różnego rodzaju nowoczesnych rozwiązań technologicznych w pełnych zakresach branżowych tj.: budowlanym, sanitarnym i elektrycznym z inst. informatycznymi i teletechnicznymi.

Profesjonalne wykonawstwo i wysoki standard świadczonych usług znajduje odzwierciedlenie w inwestycjach budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich lat, takich jak:

 1. Przebudowa budynku studiów radiowych (etap 2.3), polegająca na przebudowie pomieszczeń centralnej części parteru, wykończeniem Studia S-5 i reżyserki zgodnie z proj. akustyki oraz budową nowego wejścia do rozgłośni Polskiego Radia Szczecin SA przy Al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie.
 2. Przebudowa budynku socjalno-biurowego z budową infrastruktury technicznej, przyłączy zewn. instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, inst. gazowej, inst. elektrycznych z budową wagi samochodowej oraz dróg i placów manewrowych na potrzeby bazy transportowo-magazynowej firmy RAGN-SELLS Polska, przy ul. Letnia 27 w Szczecinie.
 3. Remont elewacji budynku Akademii Morskiej przy ul. Szczerbcowej 4 w Szczecinie (etap 1 i 2) z wykonaniem nowej elewacji z płyt warstwowych wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi.
 4. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w parterze budynku przy ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie na cele biurowe firmy Port Logics and Container Sp. z o.o.
 5. Przebudowa budynku studiów radiowych (dwa zadania – etap 2.1 i 2.2 oraz remont pom. 110 i 111), zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych, elektrycznych z inst. informatycznymi i teletechnicznymi w remontowanych pomieszczeniach Polskiego Radia Szczecin SA przy Al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie.
 6. Budowa budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego na terenie Tłoczni Gazu Goleniów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul Grobla 15.
 7. Przebudowa kondygnacji parteru wraz z przebudową i remontem elewacji budynku usługowo- handlowego firmy Idea-Inwest przy ul. Wyszyńskiego 6 w Stargardzie.
 8. Remont budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2”

– Etap II – roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz modernizacją dachu papowego.

– Etap IV – budowlane prace wykończeniowe z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

 1. Modernizacja basenu dla dzieci w kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie zleconych przez MOSRiR w Szczecinie ul. W. Szafera 7 w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
 2. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy z Mieszkaniami Treningowymi na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła Terenowego w Policach.
 3. Filharmonia Szczecińska – kompleksowe wykonanie ścian, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych akustycznych z płyt GK wraz z malowaniem w pomieszczeniach mieszczących się na parterze budynku na rzecz Generalnego Wykonawcy Warbud SA.
 4. Budowa budynku dwukondygnacyjnego, produkcyjno-magazynowego o pow. 3262 m2 z częścią biurowo-socjalną i pom. do produkcji urz. medycznych ”Clean Room” i z zagospodarowaniem terenu dla firmy DERKON Sp. z o.o.
 5. Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków „A” i „B” Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
 6. Budowa „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych (w zabudowie zespolonej) z basenem, instalacją co z pompom ciepła i instalacją solarną oraz zagospodarowaniem terenu.
 7. Renowacja elewacji frontowych z remontem i termomodernizacją kamienic przy ul. Sławomira 20 i przy ul. Jagiellońskiej 1 w Szczecinie.
 8. Przebudowa wodociągowej wieży ciśnień na mieszkanie z dobudowa klatki schodowej z szybem windowym wraz z montażem dźwigu osobowego przy ul. Malinowej w Szczecinie.
 9. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie Obiektu Centrum Handlowego Outlet Park – Szczecin, ul. Struga42” tj.: wykonanie ścianek w systemie Nida Gips wydzielających lokale użytkowe, montaż ścian akustycznych i ognioodpornych w salach kinowych oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach obsługi klienta przy salach kinowych.
 10. Budowa budynku dla prasy i VIP-ów z trybunami zewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na Stadionie Miejskim w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28,
 11. Przebudowa z rozbudową budynku szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim Pogoni przy ul. Karłowicza 28 oraz przebudowa szatni boiska przy ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie.
 12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rymaniu z modernizacją centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, montażem pomp ciepła i instalacji solarnej.
 13. Budowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Broniewskiego 14a w Szczecinie.
 14. Remont elewacji oraz pomieszczeń biurowo – socjalnych budynku biurowego firmy EUROAFRICA Linie Żeglugowe w Szczecinie przy ul. Energetyków 3/4,
 15. Remont elewacji z ociepleniem ścian budynku oraz remont pokrycia dachu z ociepleniem stropu w przestrzeni wentylowanej budynku Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.
 16. Rozbudowę i przebudowę budynku na biura Zarządu firmy EPA Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 156 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu działki firmy EPA Sp. z o.o.
 17. Wykonanie budowlanych prace remontowych, dekarskich i elektrycznych w budynkach wielo mieszkaniowych będących w zasobach SM „Śródmieście” oraz robót termo-modernizacyjnych w budynkach przy ul. Wiosny Ludów 51÷115, przy ul. Monte Casino 13/14 a-e, Szymanowskiego 18-18c, Felczaka 20-20e, Piłsudskiego 8-12 i Wyzwolenia 12-14 oraz na osiedlu w Szczecin Kijewo przy ul. Świstaczej 11-19, ul. Tarpanowej 20÷44 (nr parzyste) i ul. Foczej 12-16.
 18. Prace adaptacyjne lokali Filii Banku Zachodniego w Kołobrzegu, Białogardzie i Szczecinie oraz w Oddziałach Banku Zachodniego WBK woj. Zachodniopomorskie.